A veszély továbbra sem múlt el!
A válságkezelésben és a békefenntartásban megvalósított aktív magyar szerepvállalás hazánk és a magyar emberek biztonságát szolgálja!
2017. május 15. 23:20

A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről szóló határozati javaslat megállapítja: az Iszlám Állam nevű szélsőséges szunnita terrorszervezet 2014-ben jelentős nagyságú területeket hódított meg Szíria keleti és Irak észak-nyugati, szunniták által lakott részén. A szervezet a keresztény közösség és más kisebbségek teljes megsemmisítésére vagy elűzésére törekedett. A konfliktus miatt mintegy hárommillió fő vált belső menekültté, továbbá legalább 220 000 fő hagyta el az országot. Az Európai Uniót is elérő migrációs hullám beindítása mellett a terrorszervezet jelentős számú nyugat-európai állampolgárt toborzott, és terrorcselekményeket hajtott végre a térségben, az Európai Unió területén és az Amerikai Egyesült Államokban.  Az Amerikai Egyesült Államok vezetésével az Iszlám Állam megsemmisítése céljából 2014-ben létrejött, több mint 60 országot számláló, széleskörű nemzetközi koalíció három fő területen fejt ki erőfeszítéseket: légicsapásokat mér az Iszlám Állam bázisaira, kiképzi, illetve felfegyverzi az iraki biztonsági erőket.

A magyar Országgyűlés 2015-ben a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételéről szóló határozatával adta meg a közjogi engedélyt a Magyar Honvédség részére a nemzetközi koalíció működéséhez való hozzájáruláshoz, maximum 150 fővel 2017. december 31-ig. A határozatnak megfelelően 2015 augusztusában Magyarország katonai kontingenst küldött Észak-Irakba, az erbili kiképző központ illetékességi területére. A jelenleg 142 fős MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens eredményesen végzi képességépítési és biztosítási feladatait.

A mostani javaslat szerint biztonság- és védelempolitikai érdekeink, valamint az illegális migráció megfékezése miatt hazánk kiemelt érdeke az iraki helyzet javítása, a további hozzájárulás az Iraki Köztársaság stabilizációjához. Ennek figyelembevételével javasolt nagyobb létszámú, az Iraki Köztársaság teljes területére kiterjesztett és 2019. december 31-ig meghosszabbított hozzájárulással folytatni részvételünket az iraki stabilizációban. (A határozati javaslat egésze sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges. Előadó: Simicskó István, Honvédelmi miniszter.  Szövege: PDF.)

 

***

A KDNP álláspontját vezérszónoka  ismertette.

FIRTL MÁTYÁS: - - Képviselőtársaim! Magyarország elkötelezett a nemzetközi béke és biztonság megőrzése iránt. A válságok megelőzését, továbbá már kialakult konfliktusok kezelését szolgáló nemzetközi mechanizmusok erősítése alapvető fontosságú az adott földrajzi helyeken, de hasonlóképpen Magyarország biztonsága szempontjából is. Ezért Magyarország érdeke és szándéka, továbbá katonai szövetségesként, illetve több mint hatvan országot magában foglaló nemzetközi koalícióként kötelességünk tevékeny szerepet betölteni a nemzetközi biztonsági felépítmény részét képező globális, regionális szervezetekben, így a terrorizmus felszámolását célzó nemzetközi fellépések során.

- Képviselőtársaim! A 2013-ban megalakult szélsőséges terrorszervezet eddigi fellépései, az emberijog-sértései egyenlőek a népirtással, amelynek célpontjai nemcsak Irak területén élő keresztények, továbbá vallási kisebbségek, népcsoportok, akiknek fizikai megsemmisítését a legkegyetlenebb módon hajtja végre az Iszlám Állam, de amint azt sajnos Európa ártatlan emberéletek árán megtapasztalta, a terrorcselekmények ma már minden európai állampolgárra tekintve is valóságos veszélyt jelentenek. Ez elítélendő, és ami a legfontosabb, megakadályozandó, ez ellen fel kell lépni és küzdeni kell.

- A hárommilliós belső menekülttömeg és a milliós, Európát célba vevő migránsáradat fő oka szintén az Iszlám Állam terrorszervezet emberiség elleni bűncselekményeinek sora. Az sem kérdés, hogy a terrorszervezet emberei, illetve potenciális tagjai az ellenőrizetlen migránstömeggel érkeztek, érkeznek Európába azzal a szándékkal, hogy itt terrorcselekményeket hajtsanak végre. Ez a veszély már évek óta Európa mindennapjainak reális veszélye. Tudatában kell lennünk azzal is, hogy otthonaink, családjaink életét érintő valós veszélyét jelenti, hogy a terrorszervezet folyamatosan európai állampolgárokat toboroz ahhoz, hogy további terrorcselekményeket hajtson végre.

- Képviselőtársaim! Az illegális migráció korunk meghatározó és immár elhúzódó jelensége, amellyel mindenképpen számolnunk kell, de ami még fontosabb, amelyre meg kell találnunk az eredményes megoldást. A magyar kormány kezdetektől fogva az ország érdekeit, a magyarok biztonságát tartotta, s tartja a legfontosabb célnak. Csak emlékeztetőül: kezdetektől fogva kiállt a magyar emberek érdeke mellett, ezért minden lehetséges eszközzel, megerősített jogi és fizikai, műszaki határzárral Magyarország megvédte a magyar embereket és ezzel együtt az Európai Unió állampolgárait is az ellenőrizetlen migránsáradattól, annak következményeitől.

- Az elmondottak értelmében hasonlóképpen eszköznek kell tekintenünk védelmünk érdekében a Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való részvételét is, mert a veszély továbbra sem múlt el, hiszen a Közel-Keleten, valamint Észak- és Közép-Afrikában nincs nyugalom, milliók állnak készen arra, hogy elinduljanak Európa felé. A helyzet bonyolultságát és a politikai hadszíntéren is zajló küzdelem komolyságát jelzi, hogy az embercsempészek és ügynökszervezetek is összejátszanak abban, hogy elárasszák e földrészt bevándorlókkal. A következetes, s immár minden támadás ellenére egyre több európai ország által is követendőnek tartott migránspolitikánk eleme mindig is az volt, hogy a válságot nem ide kell hozni, hanem ott kell megoldani, ahol keletkezett! Ezért a terrorizmus és a szélsőségek megállításában elkötelezett magyar kormányt messzemenően támogatjuk abban a törekvésben, hogy a radikális külföldi csoportok az ország határain kívül maradjanak. Ezt az elvet erősíti a terrorizmus elleni nemzetközi koalíció működéséhez való hozzájárulásunk, amely a 2015-ös országgyűlési határozatban is megtörtént. Abban az Országgyűlés 2017 végéig adta meg a Magyar Honvédségnek az engedélyt.

- A KDNP parlamenti képviselőcsoportja, most is egyetért azzal, hogy Magyarország partnerségi, építési, erősítési, katonai segítségnyújtási és tanácsadási, őrző-védő, csapatkísérő feladatok ellátására katonákat küldjön az iraki Erbílbe, az Iszlám Állam elleni fellépésre alakult nyugati koalíció támogatására, meghosszabbítva a kontingenst 2019 végéig. Ezzel a védelmet, a védekezést erősítjük az adott térségben.

- Képviselőtársaim! Az Országgyűlés a legbölcsebb döntést hozta azzal, amikor 2015-ben adta meg a felhatalmazást, azért is, mert ez annak is bizonyítéka, hogy Magyarország megfelelt azon kötelezettségeinek, amelyek a nyugati értékvilághoz való tartozásából fakadnak. Hangsúlyozom: a katonai szerepvállalás, amennyiben az Országgyűlés ismét hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megnövekedett létszámmal, legfeljebb 200 fős, vállalási szinten 400 fős katonai kontingens állomásozhasson Irak területén, biztosítási feladatokat jelent. Biztonságunk mindannyiunk érdeke, ezért kérem egyetértését, támogatását valamennyi frakciónak. Ez növeli és erősíti Magyarország biztonságát, külpolitikai mozgásterét és érdekérvényesítő képességét is!

- Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy ezt az alkalmat felhasználjam arra is, hogy köszönetet mondjak a Magyar Honvédség katonáinak, akik külföldi missziókban tisztességesen helytálltak, helytállnak, és méltán szereznek elismerést, megbecsülést, rangot hazájuknak. Köszönöm, köszönjük, hogy hozzájárulnak a biztonság megteremtéséhez, megerősítéséhez! Ugyanakkor engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik az ország határain szolgálnak!

- Képviselőtársaim! A válságkezelésben és a békefenntartásban megvalósított aktív magyar szerepvállalás hazánk és a magyar emberek biztonságát szolgálja, ezért a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója az országgyűlési határozati javaslatot elfogadásra ajánlja, támogatja, és kérem a parlamenti frakciókat is, hogy ezt tegyék! (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

Bartha Szabó József
 • Javaslat a Korrupcióellenes Munkacsoportnak
  A baloldali politikus ugyanis 2015. szeptember 29-én egy online újságnak az ügyre utalva a következőket mondta: „Amúgy nem azt mondtam, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Hanem azt, hogy az SZDSZ is tele van korrupciós ügyekkel. Fontos az az is.” Egészen különleges üzenet ez a veterán politikustól.
 • Csengey Dénes legendája filmalkotásban
  Csengey mint ikon is fontos volt az MDF-nek, farmeröltönyt viselt, hosszú haja, szakálla volt, a fiatalokat vonzotta ezzel a megjelenéssel. Jó párost alkottak 1989. március 15-én a televízió előtt Cserhalmi Györggyel: a színész Kiáltványt olvasott fel Csengey beszéde előtt.
 • Seregünk harckészségének a legjobbnak kell lennie
  „Már velünk vannak" a Leopardok. Nemrég mutatták be a Lynx páncélozott harcjárművet, amely csúcstechnológiát képviselő, első alkalommal a magyar hadseregben rendszeresített és Magyarországon gyártott eszköz is lesz. A légvédelemhez pedig még idén megérkeznek azok a radarrendszerek, amelyek a híres izraeli Vaskupolának is részét képezik – mondta a miniszter.
 • A Székelyföld jellegzetes magyar régió
  Ugyanolyan globális kihívásoknak van kitéve a Székelyföld is, mint Európa bármelyik régiója, a székely embert is sokféle hatás éri, és ezzel együtt sokat változik. Ezeket a folyamatokat, változásokat próbálom íróként is „letapogatni”. Úgy vélem, a székely emberről alkotott sztereotípiák jórészt érvényüket vesztették – véli Zsidó Feremc.
 • A keresztyén hit mélysége a megmaradás kulcsa
  A Kárpátaljai Református Egyház egyházkerületi ünnepi közgyűlésén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy "hosszú történelmünk megmutatta, hogy a keresztyén hit mélysége ezekben az időkben a megmaradás kulcsa".
MTI Hírfelhasználó