Hangzatos találkozás!
KDNP: Kötelesség megvédeni a magyar emberek érdekét, Brüsszelnek meg tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását! MSZP: A munkavállalók érdekében! Jobbik: Meddig sarcolható a magyar munkaerő? LMP: Meddig sarcolható a magyar munkaerő? Fidesz: Óriási nyomás Magyarországon, Soros már Brüsszelben lobbizik!
2017. április 26. 12:51

Bevezetésként az elnöklő Lezsák Sándor a tavaszi ülésszak 18. ülésnapján megemlékezett arról, hogy ez a nap -  április 24., Szent György napja - a rendőrség és az országgyűlési őrség ünnepnapja. Tiszteletét és köszönetét fejezte ki minden rendőrnek és országgyűlési őrnek. Hangsúlyozta: ma, amikor a globális biztonsági környezet rendkívül gyorsasággal változik, amikor újabb és újabb terrortámadások történnek, nyugalommal tölthet el bennünket a tudat, hogy a rendőrség és az országgyűlési őrség hűségesen védelmezi értékrendünket és biztonságunkat.

A csendes  főhajtást követően hangzatos napirend előtti felszólalások következtek. Szónoklataikat szolidan stilizálva - hangzavarokat, bekiabálásokat udvariasan mellőzve – ”közvetítjük”.

 

Kötelesség megvédeni a magyar emberek érdekét, Brüsszelnek meg tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását!

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP): - Képviselőtársaim! Amint azt tapasztaljuk, Brüsszel határozott törekvése, hogy a nemzeti hatáskörben lévő döntések egy részét közösségi hatáskörbe vonja, amivel nemzeti szuverenitásunkat sérti. Meggyőződésem, hogy ezzel mindannyiunknak, akik a magyar parlament képviselői vagyunk, vállalt kötelességünk, hogy Magyarország nemzeti szuverenitását megőrizzük! Az egyik legfontosabb kérdés, ami szuverenitásunkkal összefügg, a rezsicsökkentés megvédése. Az energiapolitika közösségi hatáskörbe vonásával Brüsszel megszüntetné a lehetőséget, hogy Magyarország hatósági árszabással alacsonyan tartsa az energiaárakat, és további eredményeinket is veszélyezteti a közösségi adópolitikával, a migránskvótával összefüggő kérdéskör. Magyarország az Európai Unió tagjaként a családok életminőségét, boldogulását, gyarapodását elősegítő eddigi eredményeit meg akarja őrizni, így a rezsicsökkentést is!

- Képviselőtársaim! Brüsszel a magyar rezsicsökkentés ellen intézett támadást azzal, hogy uniós szintű árszabályozást akar bevezetni, amely a magyar fogyasztóknak jelentősen magasabb áramárat jelent. Ez hátrányosan érintené a magyar polgárokat, és komoly versenyhátrányt jelentene a magyar gazdaság számára is. Nagyon nehéz küzdelemre kell tehát felkészülnünk, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, amelyhez minden magyar ember támogatására szükségünk van! Ezért indítottuk a nemzeti konzultációt, amelynek egyik kérdése erre vonatkozik.

- Képviselőtársaim! Magyarország akkor erős és akkor egységes, a kormány akkor tud minden magyar emberért kiállni, ha minél többen támogatják az ország érdekeit védő törekvéseit. Ez a veszély tény, hiszen az Európai Bizottság 2016 novemberében intézkedéscsomagot terjesztett elő, amelynek részét képezi a villamos energia belső piacáról szóló európa parlamenti és tanácsi rendelettervezet, valamint a villamos energia belső piacaira vonatkozó közös szabályokról szóló Európai parlamenti, tanácsi irányelvtervezet. Ezzel kapcsolatban a magyar parlament Európai ügyek bizottsága megállapította, hogy az intézkedéscsomag sérti a szubszidiaritás elvét, ezért szubszidiaritási eljárást kezdeményez, amelyet házszabálytól való eltéréssel tárgyaltunk már, és május első napjaiban lehet róla szavazás. Amint azt a tisztelt Házban a vonatkozó országgyűlési határozat vitájában is elmondtuk, sárga lapos eljárással élesen és határozottan ellenezzük, hogy a villamos energia és szolgáltatás ármeghatározása uniós szintű legyen. Ez nemzetállami hatáskör! Az Európai Bizottság sérti a szuverenitás elvét, az alapszerződést is akkor, amikor erről közösségi szintű döntést akar hozni. Veszélyezteti Magyarország nemzeti függetlenségét és a magyar családok szociális biztonságát azzal, hogy semmissé tenné a rezsicsökkentést, a magyar embereket kiszolgáltatottá tenné a külföldi szolgáltatóknak, mint az 2010 előtt is volt!

- Képviselőtársaim! Az Orbán-kormány 2010-et követően 25 százalékkal csökkentette a távhő, a gáz, az áram árát, valamint további rezsicsökkentéseket hajtott végre. Így több pénz maradt a családoknál, a rezsitartozások több tíz milliárd forinttal csökkentek, csökkent a hátralékos fogyasztók száma, és jelentős fogyasztásvédelmi reformokat hajtottunk végre. A tagállami hatósági árszabályozás tehát a fogyasztók védelmének hatékony és biztos eszköze. A Magyar Országgyűlés már 2013 júliusában is határozatot hozott a rezsicsökkentés megvédésére, és már akkor egyértelműen visszautasította a gazdasági lobbiérdekeket szolgáló ellentétes törekvéseket. Felszólította a kormányt, hogy minden nyomás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés politikája mellett. A mostani lopakodó brüsszeli jogalkotás miatt nemzeti szuverenitásunk melletti ismételt kiállásra van szükség!

- Képviselőtársaim! Az Országgyűlésnek, mindannyiunknak, akik választóink felhatalmazásából itt ülünk, kötelességünk megvédeni a magyar emberek érdekeit, Brüsszelnek pedig kötelessége tiszteletben tartani a tagállamok szuverenitását! Meg kell védenünk a rezsicsökkentést, ezért összefogásra van szükség, ezért számítunk minden, a magyar emberek érdekét, az ország felemelkedését fontosnak tartó honfitársaink támogatására! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

A munkavállalók érdekében!

Dr. VARGA LÁSZLÓ, (MSZP): - Államtitkár Urak! Egyre nő az elégedetlenség az országban, ennek számtalan nyomát láthatjuk a hétköznapokban. Sújtja ez a magyar munkavállalókat is. Az meg, hogy önök erről nem vesznek tudomást, és egészen másfajta propagandát folytatnak, az nyilván az önök lelkén szárad, az önök felelőssége! Élő bizonyíték azonban arra, hogy változás van az országban és nő az elégedetlenség, az az, hogy Zuglóban mintegy kétszer annyi szavazatot kapott Bitskey Bence, és a Magyar Szocialista Párt és ellenzéki pártok jelöltjeként győzelmet aratott! Hatalmas siker ez, hiszen korábban itt egy sokkal szorosabb választási eredmény született. Innen is gratulálok tehát Bitskey Bencének és a zuglóiaknak!

- A változás nem lehet önmagáért való! Nagyon világosan kell látni, hogy miért szükséges kormányváltás, és miért fontos, hogy esély van erre 2018-ban. Nem másért, mint a magyar emberek érdekében és a magyar munkavállalók érdekében, hiszen a magyar munkavállalók érdekeit önök a kormányzásuk elmúlt hét évében folyamatosan háttérbe szorították. Rögtön azzal kezdtek a 2010-es önkormányzati választás után decemberben, hogy gyakorlatilag megszüntették a sztrájkjogot Magyarországon, majd büszkén hirdetik a munkabékét. Ezt éjszaka fél három környékén sikerült elfogadniuk, majd a 2011-es évtől megadóztatták a minimálbért, szintén mellőzve a konszenzust a munkavállalók szervezeteivel. 2011-ben elfogadtak még egy átfogó munkatörvénykönyv-módosítást, pótlékokat vontak el, csökkentettek. A rugalmas munkaerőpiacot tehát a munkavállalók rugalmas kizsákmányolásával képzelték el!

- Lehet ezeket a törvényeket elemezni, egy kérdésre kell válaszolni: érdekében álltak-e ezek a módosítások a magyar munkavállalóknak? A válasz egyszerű: nem! Az ő érdekeikkel ellentétesek voltak ezek a módosítások! A mesterségesen alacsonyan tartott fizetések után nagyon komoly elvándorlás következett be Magyarországon! Sok százezer, mintegy félmillió honfitársunk hagyta el az országot, és újabb fejlemény, hogy az ebből kifolyólagos munkaerőhiányt most önök az itthon maradó munkavállalók túldolgoztatásával kívánják megoldani. Egy olyan felháborító módosító csomagot hoztak be az Országgyűlés elé, amit nyilvánvalóan jó szokásuk szerint nem egyeztettek a munkavállalói szervezetekkel, szakszervezetekkel! A szakszervezetek, az érintettek ezt már egész egyszerűen rabszolgamunka-törvénynek hívják! Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is elmondta a tagjaik véleményét erről a jogszabályról, amely tulajdonképpen három évre vetített munkaidő-elszámolást vezet be, átláthatatlanná teszi ezáltal a ledolgozott munkaidő és a pihenőidő, valamint az ez után járó bérek és pótlékok nyomon követését, és tartósan kiszámíthatatlanná teszi a munka és szabadidő viszonyát. Esélyt ad arra a munkáltatóknak, hogy olyan szintre léptessék a kizsákmányolást, hogy adott esetben havonta heti egy pihenőnapot osszanak csak be, ami nyilvánvalóan felháborító, és további kizsákmányolása a dolgozóknak!

- Az egyeztetést tehát mellőzték, a vélemény elég evidens a munkavállalók részéről. A magyar munkavállalók érdekében ezeket a véleményeket nyilvánvalóan figyelembe kéne venni! Az a hír járja, hogy a május 3-ai VKF-ülésre önök utólag be kívánják hozni ezt a témát, és egyeztetni kívánnak a költségvetés és az adótörvények mellett a munkavállalókkal, azonban ez szerintem már kevés! Önök a multik pártjára álltak! Ez látszott a társasági adóról szóló módosításaikban is, hiszen azoknak engedték el a legnagyobb adóterheket, akik a legnagyobb bevétellel rendelkeznek Magyarországon, számukra csökkentették igazán és egyedül a társasági adót. Ez kevés tehát! Most már egyetlen módon tudják orvosolni azt a helyzetet, amit kialakítottak: ez pedig nem más, mint hogy visszavonják a rabszolgamunka-törvényt! Visszavonják, és a munkavállalói szervezetekkel, szakszervezetekkel egyeztetve közösen tesznek javaslatokat a munka törvénykönyvének módosítására a magyar munkavállalók érdekében, azért, hogy az ő bérük nőhessen a családjuk boldogulása érdekében, megállítható legyen az elvándorlás, és sok százezer honfitársunk hazajöhessen! (Taps az MSZP soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Ön a kormány felelősségét hangoztatta bizonyos törvényjavaslat kapcsán. Én viszont a Magyar Szocialista Párt felelősségét szeretném fölvetni, mégpedig azokra az időkre emlékeztetve, amikor Magyarországon az önök kormányzása alatt a munkanélküliek száma megduplázódott: 12 százalékos munkanélküliségi rátával adták át 2010-ben a kormányzást. Sőt, azt is el kell mondani, hogy az önök kormányzása alatt, amire persze már nem annyira büszkék, a jövedelmek folyamatosan csökkentek! Elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, aztán elvettek a munkavállalóktól is egyhavi jövedelmet! Folyamatosan csökkent a reáljövedelem az önök kormányzása idején! Na, ezt nem akarják az emberek! Egyébként, ha megnézzük a közvélemény-kutatásokat, akkor az önök támogatottsága nemigen éri el még azt a szintet, hogy közelébe kerüljenek annak, hogy az országban, itt az Országgyűlésben bármilyen döntést is tudjanak hozni vagy netán kormányt alakítani.

- Ha megnézzük a Fidesz-KDNP-kormány 2010 óta folytatott foglalkoztatáspolitikáját, komoly eredményeket tudunk fölmutatni! Először is jelentősen növekedett a munkahelyek száma, ezáltal a foglalkoztatottak, a munkavállalók száma. Ez mintegy 700 ezer fő 2010 óta, a kormányzás hét évében átlagosan évi százezer munkahelyet sikerült teremteni az országban. Jelentősen csökkent a munkanélküliek aránya, hiszen ma már statisztikákkal bizonyíthatóan 5 százalék alá süllyedt, ami az európai uniós mércéket is figyelembe véve igen komoly és jelentős eredmény. 2014 óta folyamatosan növekszenek a jövedelmek, a reáljövedelmek, növekszik a fogyasztás; ez is azt jelzi, hogy az embereknek több pénz van a zsebükben, többet tudnak költeni egzisztenciájukra, megélhetésükre.

- Képviselő Úr! A kormány elősegíti a foglalkoztatottság bővítését, a jövedelmek növekedését. Az a hatéves bérmegállapodás, ami az elmúlt év novemberében köttetett meg a munkaadók, a munkavállalók és a kormány között ‑ amire egyébként a rendszerváltozás óta még nem volt példa, és nemzetközi szinten is igen elismerésre méltó esemény ‑, teljes mértékben azt támasztja alá, hogy jelentősen megnövekedtek 2017. január 1-jén a minimálbérek, illetve a garantált bérminimum összege, és ez tovább fog növekedni 2018. január 1-jén. Ezzel párhuzamosan csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke, illetve a társasági adó mértéke, tehát a közterhek csökkentésével járul hozzá az állam, a kormány ahhoz, hogy a vállalkozásoknak, a munkaadóknak a bérnövekményt elő lehessen teremteni.

- Képviselő Úr! Szó sincs arról, hogy túldolgoztatna a kormány  bárkit is! Egyszerűen arról van szó, hogy átkonvertálja a munkaidőkeretet, lényegében rugalmassá teszi. Egyébként erre nemzetközi példák vannak európai uniós országokban is. Az említett törvényjavaslat a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma elé kerül megvitatásra, ezt követően a kormány elé visszatér, és ezután születik döntés a törvényjavaslat további sorsáról. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Meddig sarcolható a magyar munkaerő?

Z. KÁRPÁT DÁNIEL, (Jobbik): - A kormányzó pártok képviselői rendre számonkérik rajtunk azt, hogy az ő hatalmas eredményeiket miért nem ismerjük el. Én erre azt szoktam válaszolni, hogy ne csak relatív gazdasági adatokkal számoljanak, tehát ne csak az utóbbi év nagyon gyenge eredményéhez képesti 6-8-10 százalékos emelkedésről beszéljenek, hanem abszolút értéken is. De hogy korrektek legyünk, vizsgáljunk meg egy olyan eredményt, amit a kormányzat egyébként dicshimnuszokat zengve szokott előadni, ez pedig az, hogy a minimálbérek idén jelentősen, 15-25 százalék közötti sávban növekedtek. Nézzük meg, hogy mi van emögött! Hiszen ez a történet nagyon szép lenne, ha pusztán ennyit tartalmaznának a könyv bizonyos oldalai. Csak azt látjuk, hogy ha összevetjük nemcsak a regionális országokkal, de az uniós tagországokkal ezt az adatot, akkor az idei, látványosnak szánt növekedés még mindig csak arra elég, hogy uniós és régiós viszonylatban is hazánk a sereghajtók között legyen, és sajnálatos módon a regionális versenytársakhoz sem sikerült közelíteni. Azt látjuk ugyanis, hogy Magyarország mögött pusztán Csehország, Lettország, Litvánia, Románia és Bulgária található a minimálbér összegében, ha ezt euróban mérjük. Tehát azt látjuk, hogy ha nem relatív összehasonlítósdival manipulál a kormányzat, hanem egyszerűen abszolút adatokat vizsgáltat, akkor egy katasztrofális helyzetkép alakul ki.

-  De még rosszabb a helyzet, hogyha vásárlóerő tekintetében vizsgáljuk a magyar béreket, hiszen itt is azt látjuk, hogy mindössze Lettországot, Litvániát, Bulgáriát és Máltát sikerült magunk mögé utasítani a 27 tagállam közül. És mindemellett a relatíve alacsony, európai szinten nagyon-nagyon alacsony béreket az Orbán-kormány egész egyszerűen brutális és indokolatlan adóterhekkel sújtja. Ezeknél nagyobb teher átlagosan az OECD-vizsgálatok szerint csak a belga és a német fizetésekre hárul. Tehát az Orbán-kormány ilyen szinten rekordot biztos, hogy elmondhat magáról.

- Ami viszont tényleg brutális, az az alacsony keresetűek adóterhelése, ahol, mondhatni, nem is európai, hanem világelsők vagyunk! Hiszen az OECD-tagállamok körében sehol máshol nem lehet ekkora adóterhelést találni az átlagbér 67 százalékát, nagyjából kétharmadát keresők körében. Tehát a relatíve alacsonyan keresők körében az Orbán-kormány terhel adók szempontjából a legbrutálisabban! És majd itt jöhetnek a különböző kormányzati propagandák, hogy a fogyasztást szeretnék adóztatni, nem a jövedelmeket.

- A családi adókedvezmények rendszerét egyébként én magam is elismerem, sőt kiterjesztését indokoltnak tartom, de miközben azt látjuk, hogy az átlagbér kétharmadával rendelkezőket terhelik a legeslegbrutálisabban ‑ tehát nem találunk hasonló példát szinte az egész világon ‑, addig a magas fizetésűekkel egész egyszerűen elnéző a kormány; ami önmagában nem lenne baj, az OECD-tagállamok sorában, ugye, mindössze a nyolcadik legmagasabb a magas fizetéssel rendelkezők terhelése. Én nem azt szeretném, hogy őket sarcolják szénné a jövőben, én azt szeretném, hogy az alacsony fizetések terhelését csökkentsék legalább olyan szintre, mint ami a magas fizetések esetében jelentkezik.

- Tehát ez az indokolatlan kettős adóztatás, amit Magyarországon egy egykulcsos adórendszeren belül sikerült megvalósítaniuk, legalább csillapodjon a következő években. Tehát oda kellene felzárkózni, ahogy önök családi adókedvezményekkel, a CSOK kiterjesztett kedvezményrendszerével a magas fizetésűeket támogatják, a Jobbik egyértelműen a középosztály leszakadóban lévő rétegei, az alacsonyabb keresetűek támogatása mellett lenne ebben a kérdéskörben. Hiszen azt látjuk, hogy ők lennének elsősorban azok a kedvezményezettek, akik rá is szorulnak ezekre a kedvezményekre. Mindeközben azt látjuk, hogy egészen arcátlan dolgokat folytat a kormány a gyengébben kereső munkavállalókkal szemben, a munka törvénykönyve rabszolgasorsba illő módosítása, ami önök szerint rugalmassá tétel, egész egyszerűen felháborító!

- Egészen elképesztő: az önök miniszterelnöke! Szaúd-Arábiában azzal kampányol, hogy jöjjön a működő tőke Magyarországra, mert itt olcsó a munkaerő, és rugalmas, kellőképpen rugalmas a munka törvénykönyve. (Szilágyi György: Szégyen!) Most pedig van képük letenni elénk egy olyan módosítást, ami a munkavállalók további sarcolását, kiszolgáltatottságának növelését teszi lehetővé. Egészen elképesztő! És nemcsak Szaúd-Arábiában kampányolnak ezzel, tulajdonképpen egy olyan összeszerelő üzemet hoztak létre Magyarországból, a magyar önálló, saját lábon álló gazdaság megerősítése helyett, amely tökéletesen kiszolgáltatott német és egyéb autógyártók szezonális ajánlatainak.

- A multicégeket nem vonták be a közteherviselés hatálya alá! Stratégiai szerződéseket írtak alá olyanokkal, akiknek az összbevétele éves szinten Magyarország GDP-jét akár meg is haladja, az adózás előtti és utáni eredményük pedig nagyságrendileg azonos. Tehát indokolatlan kedvezményekben részesítik ezeket, a magyar kisvállalkozókat pedig nyomorgatják, sarcolják! A statisztikai adatok hűen bizonyítják, hogy az alacsony keresetű magyar munkavállalók életét önök egész egyszerűen tönkreteszik. Ezen kellene változtatniuk, ha van egyáltalán víziójuk ebben a kérdésben! (Taps a Jobbik soraiban.)

***

TÁLLAI ANDRÁS, (Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára): - Képviselő Úr! Magyarországnak semmilyen szégyenkeznivalója nincs a személyijövedelem-adózás terén. Önök összetévesztik valószínűleg a baloldali kormányzást a jelenlegivel, ahol 40 százalékos volt a személyi jövedelemadó mértéke, a Fidesz-kormány alatt  viszont 2011-től egykulcsos személyi jövedelemadó van, ami 16 százalékról indult, és most 15 százalék. Az Európai Unióban egyetlen országban alacsonyabb a személyi jövedelemadó mértéke, mint Magyarországon. Ez nem azt jelenti, hogy nincs mit tenni. Tovább csökkenteni a közterheket, természetesen ez a kormányzat célja, csak ellentétben önökkel, nem egy kijelentésen, egy politikai bejelentésen múlik ez, hanem azon, hogy a gazdaság mire képes Magyarországon. Először a gazdaságnak a körülményeit, a közeget, a feltételrendszerét kell olyanná tenni, hogy többet tudjunk termelni, hogy a gazdasági növekedés tartós legyen és, hogy a foglalkoztatottság mértéke jelentős legyen, mint ahogy az elmúlt években.

- Képviselő Úr!  700 ezerrel növekedett a munkahelyek száma, a dolgozók száma! Magyarországon ennyivel többen fizetnek adót nyilvánvalóan, és ennyivel többen szereznek jövedelmet, és nem pedig segélyből élnek! Igenis, ez komoly eredménye az országnak! Azt is el kell mondani, hogy a magyar személyijövedelem-adózás összetett dolog, nemcsak egy adókulcsból áll, hanem kedvezményekből is! Így például családi adókedvezményből. Magyarországon a családi adókedvezmény rendszere egyedülállóan Európában a 2010-es kormányváltás óta mintegy 4000 milliárd forint maradt egyrészt a személyijövedelemadó-csökkentéssel, másrészt a családi adókedvezménnyel az emberek zsebében! Persze, ezt lehet bagatellizálni, azonban mégis a makrogazdasági mutatók azt jelzik, hogy többen dolgoznak Magyarországon, hogy többet keresnek az emberek, hogy a jövedelmük és benne a reáljövedelmük jelentősen növekszik. Ezáltal többet fogyasztanak Magyarországon, és nyilvánvalóan a kormánynak az a célja, hogy ezt tovább tudja majd erősíteni. Ez a cél a hatéves bérmegállapodással is, ahol minden szereplő számára, munkaadó, munkavállaló számára egy kiszámítható pályát nyújt a kormány. Kiszámíthatóvá válik a minimálbér és a garantált bérminimumnak a növekedési üteme, és kiszámítható a közterhek csökkenésének a mértéke is, mind az úgynevezett járulékoké, mind pedig a társasági adó és a személyijövedelem-adózás vonatkozásában.

- Képviselő Úr!  A kormány eredményei nemzetközi szinten, európai uniós szinten is igenis elismerésre méltóak, és semmi nem indokolja azt, hogy más gazdaságpolitikát, más foglalkoztatási politikát folytasson a jövőben! A választások után is ezen az úton szeretnénk tovább haladni! (Taps a kormánypártok soraiból.)

Agitprop újratöltve!

Dr. HADHÁZY ÁKOS, (LMP): - Hétről hétre beszámolunk olyan esetekről, amelyek mind bizonyítják, hogy Magyarország történelmének legnagyobb bűncselekmény-sorozatának vagyunk tanúi, és a legmagasabb szintről irányított bűncselekmény-sorozatának vagyunk tanúi. Az európai uniós támogatások ellopása gyakorlatilag nem nevezhető máshogy, és egyáltalán nem túlzás. Ehhez képest főleg kormányoldalról gyakran kapjuk azt, hogy ez azért nem lehet igaz, mert nézzük meg a közvélemény-kutatásokat: most is, a választani hajlandó emberek közül 50-55 százalék az, amelyik a kormányra vagy pedig az ellenzékre szavazna. Nagyon sokan, bizony néha még ellenzéki politikusok, szavazók közül is azt mondják, hogy ez a magyar mentalitásnak köszönhető. Ez magyarázza, hogyan lehet az, hogy nyíltan, a szemünk előtt lopnak, megaláznak bennünket! Úgy lopnak, hogy megaláznak bennünket, és mégis ilyen közvélemény-kutatásokat mérünk. Nyilvánvalóan ez nem cáfolja az első állításomat, hiszen nem következik ebből, hogy ezek a lopások ne következtek volna be. Sok magyarázatot lehetne találni, kell magyarázatot találni az ellenzéknek nyilván saját maga között is.

- Azonban én most nem erről beszélnék, hanem azokról a politikai módszerekről, azokról a gengszterpolitikai módszerekről, amelyekről azt hittük, hogy Magyarországon, illetve Európában a XXI. században már ezeket senki nem fogja használni. Vannak olyanok is, akik azt mondják: a kormányfő zseni, hogy ilyen eredményeket ilyen lopás mellett el tud érni. Én nem azt mondom, hogy zseni, és nagyon fontos mindenkinek tudni, hogy ez az ember nem zseni, hanem gátlástalanul nyúl olyan politikai eszközökhöz, amelyekhez, azt gondoltuk, a XXI. században már nem fognak nyúlni. Ezek közül az eszközök közül az egyik legfontosabb az agitációs propaganda. Agitprop, így hívták ezt a kommunizmusban. Ugyanúgy, mint ma, akkor is Moszkvától vártuk a segítséget, és ezenkívül akkor is elmondták, hogy milyen nagyon jól áll az ország, milyen nagyon erősödik, mennyire boldog mindenki. Pedig mindenki tudta akkor is, hogy hazugságok.

- Az agitációs propaganda három dolog miatt is nagyon kellemes a kormánynak, és három dolog miatt is bűn az országgal szemben. Egyrészt azért, mert az a kormánypropaganda, amit látunk, nyilvánvaló korrupció! Hiszen ha valamit fölöslegesen veszünk meg, ráadásul drágán, az nyilvánvaló korrupció. Ha a kormány elhatározná, hogy minden minisztériumi vécébe arany vécékefét vesz, az teljesen egyértelmű korrupció, hiszen fölöslegesen vett egy nagyon drága dolgot. Amikor kiírja azt a plakátokra milliárdokért, hogy Magyarország erősödik, ugyanilyen fölösleges, hiszen vagy igaz és erősödik, én nem gondolom, de akkor minek hirdetni? Ha viszont nem igaz, akkor meg pláne minek hirdetni? Az egy ellopott pénz! Ugyanezt lehet mondani az „Állítsuk meg Brüsszelt!”-ről is, hiszen egy nyugat-európai város megállítása nehéz, hacsak nem arra gondoltak, hogy a pénzeket állítsuk meg, ami onnan jön.

- A kormánypropaganda rendkívül nagy bűn azért is, mert ebből a pénzből fizetik ki a prostituált sajtót, a prostituált kormánypárti sajtót! Ebből tartják ki ezeket az orgánumokat. Illetve nyilvánvalóan a legnagyobb bűn a manipuláció, az emberek manipulálása. Ez nem a magyar néplélekből ered. Minden néppel megeshet ez a baleset, láttunk ilyet, a mai napig is látunk ilyeneket Törökországban és Oroszországban, de Nyugat-Európában is voltak nem is olyan régen erre bőven példák. Sajnos az egyetemgyilkosság példája azt mutatja, hogy a kormány most már viszlátot mutat az értelmiségi hátországának. Nem fontos az értelmiség, úgy méri, hogy a tömeges manipuláció elérte a célját.

- Emiatt mindenképpen azt kell mondanunk, a 2018-as választás tisztességtelen választás lesz, hiszen nem tisztességes az a választás, ahol a kormány sok tucat milliárd forintból mondhatja el a véleményét, az ellenzék pedig ezt nem teheti meg. Ennek ellenére ott kell lenni, mert nekünk nincsenek hatalmas kampányaink, nincs rengeteg pénzből kitartott sajtónk, viszont igazunk, az van! (Sallai R. Benedek és Kunhalmi Ágnes tapsol.)

***

DÖMÖTÖR CSABA, (Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára): - Képviselő Úr! Nem gondolom azt, hogy egy hirdetés önmagában fölösleges, és azt gondolom, az ön pártja sem gondolja így. Mert ha így gondolná, akkor nem költene el nem kicsi összeget például Facebook-hirdetésekre, amelyek jelenleg is futnak,  ‑  ön is nagyon jól tudja!

- Képviselő Úr! Ön a felszólalásában, ha jól idézem, az agitprop szót használta. Nekem is többször eszembe jutott ez a szó az elmúlt napokban az LMP-vel kapcsolatban is. Ön egy héttel ezelőtt, illetve az ön társelnöke ‑ nehéz követni, hogy hány elnöke van az LMP-nek, de az ön társelnöke ‑, amikor a szokásos hangnemben, a szokásos emelt hanggal kiabált itt az Országgyűlésben, és hazugozta a kormánypártiakat egy parlamenti jelentéssel kapcsolatban. Egy olyan jelentésről volt szó, amelyet az Európai Parlament fogadott el, és többek között azt mondja, hogy a bevándorlás nem veszélyforrás, hanem kihasználandó lehetőség Európa számára. Ez a jelentés ebből fakadóan azt javasolja, hogy a menekültek fogalmát terjesszék ki a gazdasági bevándorlókra, és legyen könnyebb a családegyesítés is. Az Európai Parlament állásfoglalása megszüntetné az illegális bevándorlók jogi őrizetbe vételét is, tehát a jogi határzárat felszámolná. És hogy az egész súlyosabb legyen, azt írja ez a jelentés: a segélyeket a biztonsági megfontolásoktól függetlenül is folyósítani kell. De ami talán a legfontosabb: ez az állásfoglalás felgyorsítaná a betelepítési programokat.

- Képviselő Úr! Azért hozom ezt a dolgot itt föl, mert ezt az állásfoglalást, ezt az európai parlamenti állásfoglalást a baloldali pártok egytől egyig megszavazták az Európai Parlamentben. Az ön pártja, az LMP is! Az igazi propaganda tehát az, amit önök folytatnak. Brüsszelben megszavazzák a jelentést, idehaza meg félrevezetik a választókat! Mindent megszavaznak Brüsszelben, ami a betelepítési programokat segíti. Ez egy szempontból nem annyira meglepő. Mégpedig azért, mert kiszivárgott a brüsszeli Soros-kapcsolatok listája, és ezen a listán ott figyel az önök EP-képviselője is. És egyébként, ha megnézzük ennek a képviselőnek a tevékenységét, akkor rendre az ország érdekeivel ellentétesen szavaz.

- Tisztelt Képviselő Úr! Így, amikor az LMP agitpropagandáról beszél, akkor, azt gondolom, valójában a hangnemet is beleérti. Erről jut eszembe: ön március 15-én nemes egyszerűséggel féreghez hasonlította azokat, akik nem értenek egyet az LMP-vel. Na, ez az igazi agitációs propaganda! Ez az a hangnem, amit a 80-as években, illetve még az előtt is hallhattunk. Most én nem fogok azon hosszasan rugózni, hogy ez mennyire felháborító. Egyszerűen csak megjegyzem azt, hogy az LMP egyáltalán nem felel meg azoknak az alapelveknek, amelyek alapján megalapították, ilyen értelemben nagyon is jó helye lesz a nagy baloldali összeborulásban! (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Óriási nyomás Magyarországon, Soros már Brüsszelben lobbizik!

 NÉMETH SZILÁRD ISTVÁN, (Fidesz): - Képviselőtársaim A határoknál nemcsak a magyar emberek és az európai kultúra biztonságát őrzik rendőreink, katonáink, hanem azokkal a menekültekkel is, akik valóban menekültek és részt vesznek a menekültügyi eljárásban, humánusan és emberségesen bánnak, humánus és emberséges körülményeket biztosítanak számukra, amíg ez az eljárás lefolytatódik. Ez nem mindenkinek tetszik, nem mindenki elégedett ezzel! Soros György és a hazai, illetve európai megbízottjai például teljes egészében nem, hiszen ők egy egészen más politikát folytatnak. Ők nem a menekültek érdekében beszélnek, hanem az illegális bevándorlókkal szeretnék Magyarországot és egész Európát elárasztani! Mi ezzel szemben, meghallgatva, elfogadtuk  a 2015-ben a nemzeti konzultáción a magyar emberek véleményét és a 2016. október 2-ai népszavazáson 98 százalékos támogatottsággal kimondott véleményét, hogy se nyugatról, se keletről, se délről ne engedjünk be illegális bevándorlókat.

- Mi magunk szeretnénk az ügyeinket intézni, szeretnénk megőrizni nemzeti kultúránkat, meg akarjuk őrizni azokat a vívmányokat, amiket az elmúlt hét évben a szocialista-liberális mélyrepülés után sikerült elérni a gazdasági, a szociális területen, akár a bérek felzárkóztatása területén, és ezért meg kell védenünk az országot! Nos, ők ezzel szemben azt szeretnék, ha megnyitnánk a határainkat. Le szeretnék bontani azt a műszaki és jogi határzárat, amelyet az elmúlt másfél évben sikerült kiépítenünk, amelynek következtében a sok, a napi 10-11 ezres illegális bevándorlás-özönlésnek megtapasztalhattuk az áldatlan állapotot okozó jeleit, akár a határ mentén, a határ menti falvakban, akár az autópályákon, a nemzetközi vonatokon vagy ne adj’ Isten a Keleti pályaudvaron. Nos, ezt teljes egészében megállítottuk, és ők ezzel ellentétesen szeretnének döntéseket kicsikarni!

- Miért utazott Soros György most Brüsszelbe? Pontosan tudjuk a motivációit, tehát a kerítés lebontása, az illegális bevándorlók beutaztatása, az automatikus szétosztás nyugatról visszafelé. De ki hatalmazta föl Soros Györgyöt arra, hogy mielőtt a magyar miniszterelnök Brüsszelbe hivatalosan kimegy és az Európai Unió, az Európai Bizottság vezetőjével tárgyal, ő előtte már elmondja, hogy mit kell tenni az Európai Bizottságnak Magyarországgal szemben? Szavazott erre a Soros Györgyre itt Magyarországon valaki? Megbízta valaki azzal a feladattal, hogy Magyarország úgymond érdekeit képviselje? Természetesen minderre „nem” a válasz! Én azt gondolom, jól kitapintható, hogy miért van ott Soros György: azért, mert óriási nyomást szeretne gyakoroltatni az országra!

- Tehát még egyszer: Soros György azt szeretné, ha az ő álláspontja, az ő érdekei, egy milliárdos érdekei győznének Magyarországon, szemben a magyar emberek akaratával és szemben a magyar emberek érdekével! Azt gondolom: nekünk meg kell állítani Soros Györgyöt! Meg kell állítani Brüsszelt! Erre jó lehetőség a nemzeti konzultáció! Arra kérek mindenkit itt a parlamentben is, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs ívet  és segítse a kormány ellenállási munkáját! (Taps a kormánypártok soraiban.)

Bartha Szabó József
MTI Hírfelhasználó