Kozma Imre: húsvét maga az ünnep
Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai szeretetszolgálat elnöke szerint érdemes elgondolkodni a nagyszombat csendjében, hiszen a húsvét nem pusztán a legnagyobb ünnep, sokkal inkább maga az ünnep.
2017. április 15. 09:47
Valójában minden keresztény ünnep a húsvétból ered, így ez szolgál minden más ünnep alapjaként – fogalmazott Kozma Imre az M1 Ma reggel című műsorában.
 
Az ünnep hangulatának átéléséért meg kell szabadulnunk azoktól a terhektől és bűnöktől, amelyek rátelepednek az emberi kapcsolatainkra. Ebben a kontextusban a bűn azt jelenti, hogy az ember csak önmagával foglalkozik, magával van elfoglalva, önző, mi több, csak magára gondol. A húsvét ünnepe, a szeretet ünnepe, pontosan ezt a kapcsolatot kívánja rendezni.

A szerzetes szerint annak ellenére, hogy individuumok vagyunk, egy közösség tagjai is vagyunk, egy közösségben és egymással szoros kapcsolatban élünk. Húsvét pontosan az emberi kapcsolatokat rendezi, Krisztus is ebben mutatott példát.

A húsvét előtti készülődés rendszerint ezt célozza: közösség szervezódik a finom ételekkel teli asztal körül, jó lenne ha mindannyian egymásra találnánk.

Kozma Imre szerint a szeretet azt jelenti, hogy az ember elajándékozza az életét. Nem a miénk az életünk, azért kaptuk, hogy egymás életét teljesebbé tegyük. Ez csak akkor lehetséges, ha a másikra gondolunk. Jézus Krisztus élete pontosan ezt illusztrálja, hiszen ő az életével és a halálával fejezte ki az Isten szeretetét.

Az élettel kapcsolatosan nem valamiféle túlvilági jutalomra kell gondolni, hanem a hit gyümölcsére, vagyis arra, hogy mi, emberek egymásért vagyunk. A szerzetes véleménye szerint rá kell döbbennünk arra, hogy beleszerettünk ebbe a világba, de az Isten talán kicsit másfelé is szeretne minket fordítani. Az embernek nem pusztán el kell gondolkodnia önmagáról és az értékeiről, de ezeket osztogatnia is kell a közössége tagjai között.

Kozma Imre OH húsvéti üzenete

Az alábbiakban Kozma Imre irgalmasrendi szerztes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke 2017 húsvétjára írt üzenetét olvashatják.

Szeretett magyar hazám parlamentje váratlan ajándékkal lepte meg nemzetünket.

Vészterhes és nemzeti kultúránktól, hagyományainktól idegen időszak után 2017-ben és ezt követően munkaszüneti nappá nyilvánította Nagypénteket.

Úgy 50 évvel ezelőtt tanúja voltam három nagy magyar beszélgetésének. Egy szobrászművész, egy drámaíró és egy költő beszélgettek. A drámaíró vetette fel: Az emberi élet műfaját tekintve dráma. Bizonygatta, hogy a szeretet drámai, mert ha az ember igazán szeret, kiszolgáltatja magát, belehal a szeretetbe.

A kereszt sötétségében az Istentől elhagyatott, bár az Atyát soha el nem hagyó Fiú kiáltásával megvalósul Isten közelsége, „Aki megközelíthetetlen fényben lakozik.” A szeretetnek ebből az egymásra találó diadalából született Húsvét öröme.

Napjainkban tanúi vagyunk Európa erkölcsi kimerülésének. Sőt, az erkölcsi gondolkodás teljes felfüggesztésének lehetünk tanúi. Ez a szemlélet minden kérdést az egyén világába utal, és minden egyetemes fogalmat gyanús szemmel néz. Az erkölcsi tehermentesítéssel foglalkozik, tompítja az együttérzés kézzelfogható megnyilatkozásait, ugyanakkor álmodozva nagy igazságokról szónokol.

Hiányzik-e nekik a Közel-Keleten bölcsőjében haldokló kereszténység? Hiányoznak-e nekik a népesedési egyensúlyát vesztett Nyugaton az anyaméhben elpusztított magzatok?

Napjainkban felmerül az a kérdés is, nyugtalanítja-e kereszténységünket az ártatlanul szenvedők sorsa? Az üldözött keresztények és más üldözöttek sorsa?

A kereszténységnek kötelessége lenne, hogy a szenvedésre való érzékenységgel, a rábízott igazság erejével harcoljon egy mindenkire érvényes erkölcsért. A felejtésnek mindig következményei vannak. Nem veszítünk-e el valamit emberségünkből, ha engedünk a felejtésnek? Mert életünknek nem csak felszíni története van, hanem mélytörténete is van, s azon mélységes sebet ütnek a tragédiák.

Feljajdulunk, mi zajlik Európában és az európai kereszténységben? Nem Európában hirdették-e először nyilvánosan „Isten halálát”? Nem ugyanitt, Európában készítenek-e föl minket már jó ideje az „ember halálára”?

Csak néhány tünetet jelzek. Európa modernizálódási folyamatai nem megerősítik, hanem gyengítik az ember egyediségét és a személyes kapcsolatok kialakítására való képességét és történelmi tudatát. A civilizáció árucsere forgalma a gazdaságon túl társadalmunk lelki alapjaiba is beépült, gyarmatosította szívünket. Minden kicserélhetőnek tűnik, az emberek közötti kapcsolatok is. Történelmi emlékeink területén sem az erkölcsi felelősség az iránymutató, egyre inkább az objektívnek beállított ártatlanság.

Az életünket magával rántó szédületes felgyorsulás, a fogyasztás, a divatok követhetetlen változásai, semmiféle konkrét szemlélet kialakítását nem teszik lehetővé. Csak követjük az eseményeket.

Gyermekkori fantáziaképeinkhez sem fordulhatunk, mert játékautomatákkal megfojtottuk őket, mielőtt kialakulhattak volna.

A tömegmédiumok információáradata sem csupán a felvilágosítást szolgálja, hanem éretlenséget is szül, mentesíti az embert, hogy önállóan értelmezze a történteket.

Az ember nem önfeledten él, mint az állat. Az ember önmagára eszmél, örömét leli abban, hogy önmagát alakítsa. Végső soron minden ember elé odanyílik a tökéletesség kihívása: „A mindenséggel mérd magad”! Jézus, amikor az ember rendeltetését és a tökéletesség mércéjét tisztázza, vakmerően így fogalmaz: „Legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Nem erkölcsi törvényt közöl ez a parancs, hanem kegyelmi erőt. Isten tökéletességével az lehet tökéletes, akiben Isten kegyelme működik.

Emberi életünk, keresztény életünk pedig küldetésszerűen nem önkéntes jellegű, hanem tényszerű, éspedig lelkiismereti háttérrel, vagyis felébredt felelősségtudattal a teremtett világért és egymásért; valamint erkölcsi bizonyossággal, amely az egészséges lélek sajátja, amely mindig-érvényes normákhoz igazodik, normakövető, tehát normális.

Máltai vezetőként tudom, hogy társadalomkritikai éberségű kereszténységre van szükség, amely Jézust osztatlan szívvel követi, és az éhezőkben, szomjazókban, idegenekben, mezítelenekben, fogvatartottakban Urunkat szolgáljuk, Urunkkal találkozunk.

Ha jól értem a Biblia intéseit, Jézus útmutatásait, akkor Isten és ember titokzatos szövetsége abban tapasztalható meg, ahogyan mások szenvedéséhez viszonyulunk. Irgalmasrendi szerzetesként kérdezem: Van-e nagyobb lehetősége a szegénynek, a betegnek az irgalmasok ajándékánál, akik Istenes Szent János példájára irgalmas szeretettel szolgálnak: szeretettel, amely kiszolgáltatja magát, irgalommal, amely védettséget is garantál?

2017 Húsvétján, 
Szent László királyunk évében, Akiben a nemzeti eszmény kereszténnyé lett.

P. Kozma Imre OH
prior

hirado.hu - M1 Ma reggel - Magyar Kurír
  • Az EU-hadsereg ötlete visszafelé sülhet el
    Aligha véletlen, hogy minden Európa Birodalom létrehozására irányuló kísérlet kudarcba fulladt, és ennek alapvető oka az, hogy nincs közös európai identitás. Elvileg létezhetne ilyen, pontosabban létre lehetne hozni ilyen önazonosságot, de ahhoz előbb meg kellene nyílni annak a beszédtérnek, amely egységes narratívára építve elbeszélhetővé és megbeszélhetővé tenné mindezt.
  • Magyar templomfelújítás a Felvidéken
    A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség is megmarad - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban kedden.
  • Nagy eredmény a védettségi igazolvány kölcsönös elismerése
    Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Milo Dukanovic montenegrói államfőt. A megbeszélés fő témái közül kiemelt a vakcinaigazolványok kölcsönös elismerése, amely nagyban hozzájárul majd a mindkét ország számára kulcsfontosságú turizmus ismételt fellendüléséhez.
MTI Hírfelhasználó