Csak így lehet kirúgni valakit munkahelyéről
Jogi és anyagi szempontból sem mindegy, hogyan válunk meg munkahelyünktől, ráadásul a főnök sem rúghat ki csak úgy, kedve szerint.
2016. október 7. 12:13

A szakértőn most a legfontosabb felmondási vagy épp elbocsátási tudnivalókra világít rá.

Természetesen, mint minden egyes szerződéses jogviszony esetén a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik a munkaviszonyt. A közös megegyezés  feltétele, hogy azt írásba kell foglalni, és abból kétséget kizáróan megállapítható kell legyen, a feleknek a munkaviszony megszüntetésére irányuló egybehangzó szándéka és a jogviszony megszűnésének időpontja.

Amennyiben a munkáltató szeretne megválni az alkalmazottjától és megszüntetni a vele való munkakapcsolatot, úgy azt a munkáltató felmondás és az azonnali hatályú felmondás útján tudja megtenni. Ebben az esetben a munkáltatót indokolási kötelezettség terheli.

Fontos tudni, hogy a felmondás indoka  kizárólag a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A felmondásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie.

A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságtartalmát és okszerűségét vita esetén a nyilatkozattevőnek, vagyis a munkáltatónak kell bizonyítania.

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandóság, szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt. A felmondási tilalomba ütköző felmondás jogellenes.

Azonnali hatályú felmondásra akkor van lehetősége a munkáltatónak, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Itt fontos szerepe van az azonnali hatályú felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzés időpontjának.

A munkáltató indokolás nélküli azonnali hatályú felmondással csak próbaidő alatt vagy határozott idejű munkaviszony fennállása esetén szüntetheti meg a munkaviszonyt. Ez utóbbi esetben a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy - ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb - a hátralévő időre járó távolléti díjra.

Dr. Koch Beáta európai uniós szakjogászi diplomával és gazdasági mediátori képesítéssel is rendelkezik. Nyolc évet dolgozott a közigazgatásban azelőtt, hogy saját irodát alapított.

profit7.hu
 • Javaslat a Korrupcióellenes Munkacsoportnak
  A baloldali politikus ugyanis 2015. szeptember 29-én egy online újságnak az ügyre utalva a következőket mondta: „Amúgy nem azt mondtam, hogy az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Hanem azt, hogy az SZDSZ is tele van korrupciós ügyekkel. Fontos az az is.” Egészen különleges üzenet ez a veterán politikustól.
 • Csengey Dénes legendája filmalkotásban
  Csengey mint ikon is fontos volt az MDF-nek, farmeröltönyt viselt, hosszú haja, szakálla volt, a fiatalokat vonzotta ezzel a megjelenéssel. Jó párost alkottak 1989. március 15-én a televízió előtt Cserhalmi Györggyel: a színész Kiáltványt olvasott fel Csengey beszéde előtt.
 • Deutsch: A brüsszeli bürokrácia „hülyét csinált" magából
  A brüsszeli bürokrácia „hülyét csinált" magából, és kiderült, hogy semmilyen normatív jogi szempont nem támasztja alá a Brüsszelből érkező jogállamisági kritikákat és kifogásokat. Ezek mögött kizárólag durva politikai szándék áll, az európai baloldal és magyar "dollárbaloldal" politikai támadási szándéka - mondta Deutsch Tamás.
 • Támadás a magyar egyetemek ellen
  Végtelenül aljas és felháborító a korrupciótól átszőtt EU parlamentje, valamint elnöke miatt feddhetetlenséggel ugyancsak nem jellemezhető bizottságának újabb aknamunkája Magyarország ellen – rögzíti Alvincz József.
 • Csurka megjövendölte a mai fejleményeket
  A „mainstream", a média fősodrata azt sugallja, hogy el kell vetni a régit, a nemzeti érték nem érték, a multikulti a trend. Ehhez a véleményhez Csurkának volt néhány szava, ami persze kiverte a biztosítékot az ellenfeleinél. Egy biztos: jóslatai beváltak, félelmetes előrelátással bírt. A mainstream média szemében Csurka ma nem divatos, sőt veszélyes – fogalmaz Bakos Katalin filmrendező.
MTI Hírfelhasználó