Kozma Imre húsvéti üzenete
Az alábbiakban Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke és a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője húsvéti üzenetét adjuk közre.
2016. március 28. 08:41

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Isten irgalmából is, Akinek könyörületre hajlik a szíve.

Életünk során csak sejtéseink vannak erről, de Isten szeretetéről tanúskodik minden szeretet, amelyet másoktól kapunk. Isten jelenlétéről tanúskodik minden segítség, amely váratlanul megérkezik, amikor bajban vagyunk. Isten gondviseléséből sejtünk meg valamit, amikor felismerjük, hogy múltunk minden eseményének volt értelme és jelentősége.

Isten hű ígéreteihez, nem hagyja magára az embert. Elküldte Fiát, hogy tanúságot tegyen Isten feltétel nélküli és minden emberre kiterjedő szeretetéről egy olyan világban, amelyben a zsidók gyűlölték a pogányokat, mert nem ismerték az igaz Istent. A görögök lenézték a barbárokat, mert tudatlanok voltak. A rómaiak kicsúfolták a zsidókat, mert fanatikusok voltak.

Jézus eloszlatta a kizárólagosságnak ezt a sötétségét.

Isten hű ígéreteihez, nem hagyja magára az embert. Elküldte Fiát, hogy tanúságot tegyen Isten minden határon átlépő, az egyház határain is túlmutató irgalmasságáról egy olyan világban, amelyben a kereszténység erőviszonyai alapvetően átrendeződtek, az európai kereszténység pedig történetének talán legmélyebb, legnagyobb válságát szenvedi.

Az életvezetés szempontjából alapvető teológiai, vallási fogalmak – bűnbánat, bűnbocsánat, irgalom – jelentés nélküli szavakká váltak. Kultúránkból kikopott a megbocsátás megtapasztalása. Ez a világ a mi posztmodern világunk, amely szekuláris (elvilágiasodott, elvallástalanodott, Isten nélküli), ezért állandóan pótvallásokra szorul. Ilyen a fejlődés (haladás), a teljes egyenlőség eszméje, a fogyasztás, a divat, a pornó, a celebjelenség, a Facebook.

Jézus, a bűnösök barátja elbizonytalanította a mindig és csak igazságkeresőket, és elhozta az első és kihagyhatatlan lépés igazságát, az irgalmas Atya üzenetét: Menj, és többé ne vétkezzél! Az irgalom megment.

A Szentatya az irgalmasság szentévének meghirdetésekor a keresztény ember hitelességének kritériumaként határozta meg az irgalmasságot. Be kell látnunk, valóban egyedül az irgalmas szívű emberek értik meg a világot, s benne a földi javak szerepét. Ők tudják, az élet több, mint az anyagi jólét. Könnyen elfelejtjük, hogy a kenyérért meg kell dolgozni, a pénzt meg kell keresni. Itt nem csak kenyérről, pénzről van szó, hanem mindenről, amiről úgy hisszük, hogy jogunk van rá, tehát másoknak kötelessége ezt nekünk megadni. Egyedül az irgalmasok tudják helyreállítani a szétzilált értékrendet. Nagy a kísértés, hogy a testi szükségletek úrrá lesznek a lélek fölött. Kell a kenyér, de kell a lélek tápláléka is, az imádság. Kell a ruházat, de a lelket is fel kell öltöztetni alázatba és szeretetbe. Kell a lakás, de kell, hogy a léleknek is legyen otthona, temploma. Az irgalmasok képesek visszaállítani az életbe vetett bizalmat, a felebarát méltóságát, s a valóság Isten szívéig érő realitását, mélységes komolyságát.

Az elveszett paradicsomi ártatlanságunkat csak keskeny és meredek utakon közelíthetjük meg, amilyenek például a felebaráti szeretet sugallta irgalom testi cselekedetei: éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, mezíteleneket felruházni, fogságban lévőket kiváltani, betegeket látogatni, utasoknak szállást adni, holtakat eltemetni.

Mi, keresztények vagyunk az irgalmas kezdet megbízottai. Nekünk kell átvezetni Isten új népét az első szövetségből az új szövetségbe, a törvény vallásából a szeretet vallásába.

Engedtessék meg nekem, irgalmasrendi szerzetesnek, hogy Istenes Szent János családjának tagjaként szóljak elhivatottságunkról. Mi az irgalmas Isten tanúiként azt a védelmet és biztonságot kívánjuk megadni minden embernek, amely az irgalom fogalmából eredően, az anyaméh magzatának védettségéhez és biztonságához méretik. Vállaljuk a Betegápoló Irgalmasrend karizmáját, a hospitalitas-t, amely kiszolgáltatott embertársainkat a szeretett vendégnek kijáró, befogadó szeretettel ajándékozza meg.

Ezekben az években emberek milliói tartanak Európa felé, akiknek hite egy szent sziklán épült fel. Ez minket arra figyelmeztet, hogy a mi szent sziklánk pedig, a Golgota sötétségében és a feltámadás fényeiben, maga Krisztus!

Húsvét fényében 2016-ban is az Isten irgalma fénylik.

Budapest, 2016 húsvétján

Kozma Imre OH prior

Magyar Kurír
  • Az EU-hadsereg ötlete visszafelé sülhet el
    Aligha véletlen, hogy minden Európa Birodalom létrehozására irányuló kísérlet kudarcba fulladt, és ennek alapvető oka az, hogy nincs közös európai identitás. Elvileg létezhetne ilyen, pontosabban létre lehetne hozni ilyen önazonosságot, de ahhoz előbb meg kellene nyílni annak a beszédtérnek, amely egységes narratívára építve elbeszélhetővé és megbeszélhetővé tenné mindezt.
  • Magyar templomfelújítás a Felvidéken
    A hit erősítése a magyarság megőrzését is szolgálja, mert ahol a hit megmarad, ott a közösség is megmarad - jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban kedden.
  • Nagy eredmény a védettségi igazolvány kölcsönös elismerése
    Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Karmelita kolostorban fogadta Milo Dukanovic montenegrói államfőt. A megbeszélés fő témái közül kiemelt a vakcinaigazolványok kölcsönös elismerése, amely nagyban hozzájárul majd a mindkét ország számára kulcsfontosságú turizmus ismételt fellendüléséhez.
MTI Hírfelhasználó